There Are Some Similarities Between Tris and Katniss...

13:04


Efenim bir ödev için iki karakter arasında ki benzerlikleri 'İngilizce' olarak yazmam gerekiyordu.

Aklıma bir sürü karakter geldi. Deamon ve Patch, Alex ve Rose, Yelena ve Celaena....

Ama ben en sonunda Katniss ve Triss'de karar kıldım. Aslında çok benzerlikleri yok ama üç tane var en azından :D Neden onları seçtin derseniz. Şimdi şöyle havalı kitaplar olsun istedim. Eh, ikisi de beyaz ekrana uyarlanan distopik kitaplar. Bence gayet havalı :D

Ödevimi sizinle paylaşmak istiyorum. Daha sonra altına Türkçe çevirisini de yazacağım.
Not: Hata bulursanız söylemekten çekinmeyin. İşime gelir :D


Tris from Divergent series by Veronica Roth and Katniss from Hunger Games series by Suzanne Collins are similar in some ways.First similarity is that both characters are live in a distopia. In Tris's distopian Chicago world, society is divided into five factions, each dedicted to the cultivation of a particular virtue. In Katniss's distopian world, which is called as Panem, society is ruled by people's desire of reality shows. Goverment tries to control people with a reality show which is called as Hunger Games. They put 2 boy and 2 girl in an arena from each 12 district and watch them while they are killing each other one by one. Second, both of them are against the rules of their worlds. Tris is a divergent and she knows that her society can't control her so she goes againt them and wants to chage world. Similarly, Katniss believes that the Panem goverment plays with them like little toys,therefore; she revolt against them. Finally, people in each distopic worlds see the both character as the leaders of their rebel movements. People call Katniss as the girl on fire and follow her in the way that goes to freedom. Likewise, in Divergent series, people trust Tris and believe that she will be their hero with all of her virtues. To sum up, there are some similarities between Triss and Katniss.

Türkçe

Veronica Roth'un yazdığı Uyumsuz serisinden Tris ve Suzanne Collins'in yazdığı Açlık Oyunları serisinden Katniss bazı yönlerden birbirlerine benziyorlar. İlk benzerlikleri ikisininde bir distopya da yaşaması. Tris'in distopik ChicagoSunda, toplum, her biri beş farklı erdeme ait gruplara ayrılmıştır. Katniss'in, Panem olarak bilinene, distopik dünyasında, toplum insanların reality show arzuları tarafından yönetiliyordur. Devlet insanları Açlık Oyunları olarak bilinen bir reality showla kontrol etmeye çalışıyordur. Her mıntıkadan 2 kız ve 2 erkeği bir arenaya koyup tek tek birbirlerini öldürürken izliyorlardır. İkinci olarak, ikisi de kendi dünyalarının kurallarına karşıdır. Tris bir uyumsuzdur ve toplumun onu kontrol edemeyeceğini biliyordur. Bu nedenle onlara karşı çıkar ve dünyayı değiştirmek ister. Benzer olarak, Katniss, Pamen hükümetinin onlarla küçük bir oyuncak gibi oynadığına inanıyor ve isyan ediyor. Son olarak, her bir distopik dünyada ki insanlar iki karakteri de isyan hareketlerinin liderleri olarak görüyordur. İnsanlar Katniss'i ateşler içinde ki kız olarak anıyor ve onu özgürlüğe giden yolda izliyorlardır. Aynı şekilde Uyumsuz serisin de insanlar Tris'e güveniyordur ve onun, sahip olduğu tüm erdemlerle, kahramanları olacağına inanıyorlardır. Sonuçta bu iki karakter arasında bazı benzerlikler vardır.

---------------------

Hikayelerle ilgili bazı şeyleri uydurmuş olabilirim :P Zaten ben ne Tris'in peşinden giderim ne de Katniss'in. İpe götürür adamı bunlar valla :D


You Might Also Like

0 yorum

Like us on Facebook